Loading....

Short Courses

CERTIFIKIMI I GJUHËS GREKE


Kolegji Universitar "LOGOS" është qendër e licencuar dhe e miratuar nga Qendra e Gjuhës Greke (KEG)
http://www.greek-language.gr/certification/index.html, organ zyrtar i Ministrisë së Edukimit, Arsimit dhe Çështjeve Fetare të Greqisë që prej vitit 2002.

Ky provim certifikimi zhvillohet në (6) nivele, duke filluar nga niveli elementar (A1) deri në atë më të përparuar (C2).

Pajisja me këtë certifikatë, e cila vlen për nivelin e njohjes së gjuhës greke, ju mundëson regjistrimin në një Institucion Arsimor të Lartë në Greqi - Vendimi Φ152/Β6/1504/30-5-2001 – ΦΕΚ 659 Τ.Β’ (niveli B2), punësimin në një Institucion Arsimor të Lartë në Greqi (niveli C2) etj.

Datat e zhvillimeve të provimeve (1 herë në vit) shpallen dhe publikohen nga Qendra e Gjuhës Greke
https://www.greek-language.gr/certification/node/3.html"

Për më tepër informacione kontaktoni:

Kolegji Universitar "LOGOS" - Qendra e Gjuhës Greke
info@kulogos.edu.al