Loading....

Lista e Rregulloreve të Miratuara

Lista e Rregulloreve të Miratuara

# Emërtimi Vendimi i miratimit të Senatit Akademik Vendimi i miratimit të MASR-ës
1. Statuti i LOGOS Nr.__5_, datë_02.02.2017_ Nr.__93__, datë_06.03.2017
2. Rregullore e Përgjithshme e LOGOS Nr._16, datë 22.06.2017
3. Rregullore e Sekretarisë/Arkiv-protokollit Nr.21, datë 29/06/2017
4. Rregullore e Bibliotekës Nr. 11, datë 13.02.2019
5. Rregullore e Sigurimit të Cilësisë Nr.15, datë 25.02.2019
6. Rregullore e Transferimeve Nr.24, datë 11.09.2019
7. Rregullore e funksionimit të Senatit Akademik Nr. 13, datë 25.02.2019
8. Rregullore të Nëjsive Kryesore
-Fakulteti Ekonomik
-Fakulteti i Shkencave te Aplikuara
Nr.17 , datë 22.06.2017
9. Rregullore të Njësive Bazë
-Finance Kontabilitet
-Menaxhim Biznesi
-Menaxhim Turizmi
-Teknike e Larte ne Laboratore Mjekesore -Informatike e Zbatuar
-Qenda e Kerkimit Shkencor
Nr.18, datë 22.06.2017

Nr.19, datë 22.06.2017

Nr.25, datë 29.06.2017
10. Rregullore të Studimeve Bachelor
Master
Nr.47, datë 28/03/2018
Nr.02/2, datë 13.10.2016
11. Rregullore Financiare Per funksionimin e Zyres se Finances Nr.20, datë 29/06/2017