Loading....

LOGOS Student Card

Karta e Studentit të Kolegjit Universitar “LOGOS” është mjeti nëpërmjet të cilit studentët përfitojnë mjaft avantazhe, tarifa të reduktuara dhe oferta të dedikuara, si nga institucionet publike ashtu edhe nga subjektet private.

Studentët e Kolegjit Universitar “LOGOS” për t’u njohur në mënyrë të detajuar me funksionet e kartës së studentit si dhe listën e shërbimeve private dhe publike qe ata përftojnë ulje nëpërmjet saj, vizitojnë linkun: https://www.kartaestudentit.al/

Për çdo informacion apo ndihme Zyra e Çështjeve Studentore është në mbështetje të çdo studenti.

E-mail: studenti@kulogos.edu.al