Loading....

Personeli Akademik

Personeli Akademik
Departamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë

Prof. Dr. Erleta Çelmeta (Mato)

Biografia:

Profesor Dr. Erleta Çelmeta (Mato), lindur në 1955 në Tiranë, diplomuar në gjuhë dhe letërsi, specializuar në Pedagogji dhe Psikologji, pedagoge e shkencave te edukimit me një përvojë 40 vjeçare në arsim. Ish drejtore e Institutit të Studimeve Pedagogjike dhe Institutit të Kurrikulave dhe Standardeve, zv rektore në dy universitete të ndryshme, autore dhe bashkautore e mbi 30 teksteve shkollore në Shqipëri dhe në Kosovë, monografive dhe librave universitarë, studiuese dhe lektore e ftuar në shumë mjedise akademike brenda dhe jashtë vendit.

Librat më të njohur të saj si autore dhe bashkautore e parë janë: “Pedagogji për shkollat pedagogjike”, 1996; ”Fëmijët nën 6 vjeç” (1997); “Në kërkim të njohjes” (2000); “Civic Education in Albania” –study paper (2004); “Qytetaria në shkollë në shekullin 21”(2005); “Udhëzues për zhvillimin e kurrikulës” (2006) ; “Strategjitë e të lexuarit” (2006); “Filozofia e kurrikulës së re” (2007); “Jetojmë së bashku” (2007); “Gati për në shkollë”; (2008); “Edukimi mjedisor për ciklin fillor”, ( 2008) ; “ Tekstet shkollore në arsimin parauniversitar” (2010); “Një botë për të zbuluar” (2011); “Hapat e parë”; (2012); “Projekti mësimor në arsimin parashkollor dhe fillor” (2017), “Politikat dhe reformat arsimore” (2018), etj. Prej më shumë se 10 vitesh është kryetare e shoqatës “Specialistët e Edukimit” përmes së cilës ka realizuar projekte dhe studime të ndryshme

Email: erleta.mato@kulogos.edu.al


Prof. Assoc. Dr. Konstantinos Giakoumis

Biografia:

Konstantinos Giakoumis është Dekan i Fakultetit të Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor pranë Kolegjit Universitar “Logos” dhe anëtar e Departamentit të Pedagogjisë dhe Psikologjisë. Ai ka përfunduar studimet Universitare Bachelor në Studime Pedagogjike nga Universiteti i Athinës, Greqi; është mbajtës Doktorate Ph.D. pranë Qendrës së Studimeve Bizantine, Osmane dhe Helenike Moderne të Universitetit të Birminghamit në Mbretërinë e Bashkuar (University of Birmingham UK) ndërsa që nga viti 2011 ai ka fituar titullin akademik Profesor i Asociuar nga Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës

Është anëtar e Bordit Këshillues Shkencor i projektit Historiografia në Evropën Osmane, autor ose bashkautor i katër monografive, disa kapitujve librash dhe artikujve në revista shkencore të indeksuara dhe të vlerësuara me faktor impakti. Në fushën e arteve ka kuruar dy ekspozita veprash arti, njëkohësisht duke redaktuar katalogët e tyre, cf. Giakoumis, Konstantinos, red. 2017. Bimësia në Arte dhe Artefakte të Rajonit të Korçës (Shek. XII para Kr. – Shek. XX p. Kr.) Tirana: Pegi dhe Giakoumis Konstantinos, red. 2015. Uji në Arte dhe Zejtari në Rajonin e Beratit nga shek. IV para Krishtit deri në shek. XIX pas Krishtit. Tirana: Gent Grafik.
Ai ka shërbyer në poste të ndryshme në Institucione të Arsimit të Lartë në Shqipëri që nga viti 2003.

CV e plotë https://kulogos.academia.edu/KonstantinosGiakoumis/CurriculumVitae

Email: konstantinos.giakoumis@kulogos.edu.al


Dr. Konstantinos Ntovolis

Biografia:

Konstantinos Ntovolis është lindur më 1963. Ai zotëron diplomë Bachelori për Kapiten Detar - Akademia Greke Merchant Detare e Maqedonisë Selanik, Greqi (1981 – 1983); diplomë Bachelori të rregullimit të departamentit pedagogjik të arsimit komunal të Universiteti Aristotelit, Selanik, Greqi (1998 – 1999); diplomë Masteri – Universiteti i Italisë L’aquila Itali – Metodologji instruktive dhe psikologjike në arsim – Modele marketingu në shkollat publike të Greqisë (Organizata jofitimprurëse) L’aquila, Itali (2004 – 2006); PhD Omdurman i Universitetit Islamik Khartoum Sudan – Këshilltar – “Këshilltar arsimi dhe udhëzim profesional, programimi i shkollës në lidhje me profesionin udhëzimet e studentit » « Karriera e Këshilltarit », Khartoum, Sudan (2014 – 2016).

Ai ka një eksperiencë të gjatë në mësimdhënie. Ka punuar si drejtues dhe mësues në shkolla të ndryshme në Greqi. Ka qenë drejtues i shkollës Ndërkombëtare Greke në Addis Ababa, Etiopi. Ka qenë lektor në Universitetin e Omdurman Khartoum, Sudan. Aktualisht është lektor i gjuhës greke, Koordinator Erasmus +, Lektor në marketing në Kolegjin Universitar “Logos”, Tiranë.

Ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore me artikuj kërkimorë dhe ka botuar tituj të ndryshëm. Është pjesëmarrës në ekipe kërkimore-studimore dhe ka kryer studime të thelluara në fushën e tij.
Zotëron gjuhën angleze, italiane, frënge, turke dhe greke (gjuha amtare).

Email: konstantinos.dovoli@kulogos.edu.al


MSc. Theano Kostoli

Biografia:

Theano Kostandin Kostoli është lindur më 1986 në Gjirokastër, ku dhe kreu studimet e arsimit fillor dhe të mesëm. Ajo zotëron një diplomë në Theologji nga Akademia Theologjike “Ngjallja e Krishtit” në Shën Vlash, Durrës (2008); një diplomë Bachelor në Gjuhë-Letërsi nga Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës (2012) dhe një diplomë Master i Shkencave në Mësimdhënie Gjuhë-Letërsi dhe Anglisht nga Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Durrësit (2014). Ka ndjekur disa trajnime dhe, rrjedhimisht, mban disa certifikime mbi metodat moderne dhe mësimnxënien efektive.

Aktualisht është Ass/Lektore e lëndëve Gjuhë dhe komunikim, Letërsi për fëmijë, Metodologji e mësimdhënies së gjuhës dhe leximit e Shkrim akademik në Kolegjin Universitar "Logos". Më herët ka qenë pedagoge e lëndës së Shkrimit akademik në Akademinë Theologjike “Ngjallja e Krishtit”, Shën Vlash, Durrës dhe mësuese e Gjuhë-letërsisë dhe Gjuhës greke në gjimnazin jopublik “Kryqi i Nderuar”, Sukth, Durrës. Bashkëpunon me Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, duke u angazhuar si katekiste dhe koordinatore e aktiviteteve kishtare me fëmijët, të rinjtë dhe gratë.

Përveç mësimdhënies, njëkohësisht punon edhe si përkthyese dhe redaktore.
Gjuhësia, letërsia, pedagogjia, teologjia dhe gjuhët e huaja janë fushat e studimit të saj, për të cilat është e interesuar dhe ka dëshirë të thellojë kërkimet e saj.

Email: theano.kostoli@kulogos.edu.al


Prof. Asc. Dr. Agim Mucaj

Biography:

Prof. Asc. Dr. Agim Mucaj graduated in Political Science at University of Tirana. He worked at University of Tirana, Faculty of Political and Legal Sciences as a lecturer and then as a scientific collaborator in the field of sociology. He completed his post-graduate studies in Italy in the field of sociology, where he has exercised his academic and scientific activity for 30 years. For 9 years he worked in the Ministry of Education and Science as a specialist and then as Director of Higher Education and Recognition of Diplomas. For 12 years he worked at Agricultural University as a lecturer and Head of Department in the Department of Rural Tourism. He is the author of 5 books and several scientific articles. He has participated in many projects in the field of rural sociology. At University College “Logos” he is the lecturer of three courses: Social Diversity and Social Policy, Social Policy and Social Welfare, Human Behavior and Social Environment II. He has earned the scientific degree "Doctor of Science" and the academic title "Associate Professor".

Email: agim.mucaj@kulogos.edu.al


M.Sc Juna Muça

Biography:

M.Sc Juna Muça është pedagoge dhe koordinatore e programit të Punës Sociale në Fakultetin e Shkencave Humane, Shkencave Sociale dhe Edukimit në Kolegjin Universitar “Logos”, si dhe pedagoge me kohë të pjesshme në Departamentin e Punës dhe Politikës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës që nga viti 2014. Është diplomuar si Administratore e Politikave Sociale në Departamentin e Punës dhe Politikës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës (UT) ku ka përfunduar edhe studimet pasuniversitare në programin e Shërbimeve Sociale në Drejtësi Penale. Aktualisht është kandidate për doktoraturë në fushën e Punës Sociale dhe Politikës në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë kryesisht në kërkimin shkencor në shkencat sociale, politikat sociale në drejtësinë penale dhe menaxhimin e konflikteve. Përvojat e saj të punës në këto fusha përfshijnë mësimdhënien në nivelet Bachelor dhe Master dhe kryerjen e kërkimit shkencor të fokusuar kryesisht në çështjet që lidhen me drejtësinë penale, si dhe në çështjet zhvillimore që lidhen me menaxhimin e konflikteve në fusha të ndryshme sociale. Kontributet e saj në këto fusha janë pasuruar përmes kërkimeve sasiore dhe cilësore.

Email: juna.muca@kulogos.edu.al