Loading....

Departamenti i Informatikës së Zbatuar dhe Statistikës

Departamenti i Informatikës së Zbatuar dhe Statistikës

Përshkrimi i Misionit

Programet e Studimit
Bachelor në Informatikë të Zbatuar

Drejtuesi i Departamentit

Personeli Akademik