Loading....

Departamenti i Shkencave Mjekësore

Departamenti i Shkencave Mjekësore

Përshkrimi i Misionit

Programet e Studimit
Bachelor në Teknikë e Lartë në Laboratore Mjekësore
Master Profesional në Teknikë e Lartë në Laborator Mjekësore

Drejtuesi i Departamentit

Personeli Akademik