Loading....

Personeli Akademik

Personeli Akademik
Departamenti i Shkencave Mjekësore

Dr. Ridvana Mediu

Biografia:

Ridvana Mediu, mban Gradën Shkencore “Doktor” në Analiza të Lëndës dhe Mjedisit (2016) nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës.

Prill 2016 - në vijim Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Mjekësore, Kolegji Universitar “LOGOS”;
Mars 2016 - në vijim Lektore në Lëndët Kimi Inorganike, Kimi Analitike, Vlerësim i metodave të Analizës në Laboratorë Mjekësorë dhe Biokimi pranë Departamentit të Shkencave Mjekësore, Programi i studimit Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë, Kolegji Universitar LOGOS.
Nëntor 2018 - në vijim Lektore me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Kimisë Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Universiteti i Tiranës.
Janar 2003 - Mars 2016 Kimiste pranë Departamentit të Laboratorëve, Spital Kavajë
Shtator1992 - Janar 2003 Kimiste pranë DSHP, KAVAJE
Prill.01 2019 Professional Certification in Biorisk Manegment
Shtator 2012 Diplome MND në Kimi, në Analiza Kimike dhe Instrumentale.Universitetit i Tiranës, Fakulteti i Shkencave te Natyrës

Anëtare me të drejta të plota e Shoqatës “Aso Lam” Të laboratorëve Mjekësore. Anëtare e organizatës Evropiane të Biosigurisë EBSA (Europian Biosefety Organisation). Autore e disa artikujve dhe punimeve të tjera shkencore në fushën e kimisë klinike, në studimin e metodave te analizës ne laboratorët mjekësorë, arsimit etj.

Email: ridvana.mediu@kulogos.edu.al


Prof. Dr. Aleksandër Sallabanda

Email: aleksander.sallabanda@kulogos.edu.al


Dr. Matilda Myrselaj

Has started higher education studies in Biochemistry in 1999 in Faculty of Natural Sciences, Tirana and has been selected through best students to continue further studies in 5 years cycle which have been concluded with her graduation as a Biologist in 2004 with scientific research in Human Genetics.

Previous experience as lecturer of Biology and Biochemistry and highly active in research activities and publications and participation in Scientific Conferences through years.

In 2021 has concluded PHD studies and research and has received title Doctor of Science in Biotechnology Department, Natural Sciences Faculty.

Member of Albanian Society of Human Molecular Genetics and recently has joined “KULOGOS” as a lecturer of Molecular Diagnostics, Genetics and Molecular Biology.

Email: matilda.myrselaj@kulogos.edu.al


MSc. Stela Nuri

Born in Kavaje on 13/05/1981.

Currently part of the staff of the Logos University College as an assistant lecturer for the subjects of Hematology and Professional Training. She completed her higher studies as a general doctor at the “Universita degli studi" Florence" and at the University of Tirana, as well as the specialization in "Biochemical-Clinical" Laboratory Medicine at the University of Tirana.

For several years she worked as a pathologist in Tirana and also she has completed a series of trainings and courses abroad and within the country in the field of General Medicine and as well as in Laboratory Medicine.

Email: stela.nuri@kulogos.edu.al