Loading....

DREJTUESE E DEPARTAMENTIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE

Assoc. Prof. Ridvana Mediu

Biografia:

Ridvana Mediu, mban Gradën Shkencore “Doktor” në Analiza të Lëndës dhe Mjedisit (2016) nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës.

Prill 2016 – në vijim Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Mjekësore, Kolegji Universitar “LOGOS”;
Mars 2016 - në vijim Lektore në Lëndët Kimi Inorganike, Kimi Analitike, Vlerësim i metodave të Analizës në Laboratorë Mjekësorë dhe Biokimi pranë Departamentit të Shkencave Mjekësore, Programi i studimit Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë, Kolegji Universitar LOGOS.
Nëntor 2018 - në vijim Lektore me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Kimisë Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Universiteti i Tiranës.
Janar 2003 - Mars 2016 Kimiste pranë Departamentit të Laboratorëve, Spital Kavajë
Shtator1992 - Janar 2003 Kimiste pranë DSHP, KAVAJE
Prill.01 2019 Professional Certification in Biorisk Manegment
Shtator 2012 Diplome MND në Kimi, në Analiza Kimike dhe Instrumentale.Universitetit i Tiranës, Fakulteti i Shkencave te Natyrës

Anëtare me të drejta të plota e Shoqatës “Aso Lam” Të laboratorëve Mjekësore. Anëtare e organizatës Evropiane të Biosigurisë EBSA (Europian Biosefety Organisation). Autore e disa artikujve dhe punimeve të tjera shkencore në fushën e kimisë klinike, në studimin e metodave te analizës ne laboratorët mjekësorë, arsimit etj.

Kontakt: ridvana.mediu@kulogos.edu.al