Loading....

Personeli Akademik

Personeli Akademik
Departamenti i Informatikës së Zbatuar dhe Statistikës

Prof. Dr. Ilia Ninka

Short Bio:

1966 - 1971 University of Tirana, the Faculty of Natural Sciences for Special Mathematics.

Collaborator in many universities
> University of Siegen, Germany
> University of Portsmouth, England
> Central European University (CEU), Hungary
> Aristotle University of Thessaloniki, Greece
> University of Bristol, England
> Paris East Marne-la-Vallée University
> Guest Professor, SEE University
> Guest Professor, University of Tetovo

He is one of the founders of the Department of Informatics and establishment of the branch of Informatics in 1984. Head of the Department of Informatics. He compiled teaching curricula for the First, Second and Third cycle of study programs in the Department of Informatics, University of Tirana.

Member of Senate of University of Tirana, Head of the subject’s commission of “Informatics”.

Chairman of the scientific advisory group for the program "Information systems and technologies". Chairman of the State Examination Commission appointed by the orders of the Minister of Education "On the establishment of the State Examination for regulated professions in the Republic of Albania" for Informatics.

Members of the State Examination Commission appointed by the orders of the Minister of Education "On the establishment of the State Examination Commission for regulated professions in the Republic of Albania", Department of Mathematics and Informatics.

Leader of over 20 doctorates, and Master of Science degrees.
Leader of several projects.

Author of over 30 textbooks of Informatics and Information Technology and many university textbooks. Author of monographs, scientific articles, articles presented at scientific conferences, drafter of technical reports, lecturer writer of these subjects;
C ++, Java, Artificial Intelligence, UML and web programming.

Course lecturer of these subjects: Data Structure, Circuit Logic, Artificial Intelligence, C language, Numerical Method, FORTRAN language, Pascal Language, C ++ Language, Java Language.

Author and co – author of about 40 scientific articles.
Leader of the representative team in the International Olympiad in Informatics.
Jury Member of IT Olympiads. Chairman of the Jury if the Balkans Olympiad on Informatics.
He speaks and writes these languages: French, English, Italian and Russian.

Non – governmental organizations

  1. Member of Rotary Club Tirana 1993 and onwards
  2. President of the Rotary Club Tirana 1994 – 1995
  3. Honorary Member of the Rotary Club, Korça
  4. Medal of Honor from "Fan Noli" University of Korça

Email: ilia.ninka@kulogos.edu.al


Dr. Esmeralda Kadëna

BIOGRAPHY

Esmeralda Kadëna is the Head of the Applied Informatics and Statistics Department in the Faculty of Applied Sciences at the "Logos" University College in Tirana. She is a lecturer and directs scientific research.

In 2017, she was awarded the Hungarian Scholarship, and in 2022 she holds a doctorate (Ph.D.) degree from the Doctoral School of Safety and Security Sciences at Óbuda University in Hungary, from where she graduated with “the highest honor” (summa cum laude), in the field of IT security. Also, she holds a Master of Science (2016) and a Bachelor’s degree (2014) in Economic Informatics from the European University of Tirana.

From 2017 until 2018, she worked as an International Student Adviser at the International Department of Óbuda University. From 2019 to 2022 she worked as a Lecturer at Keleti Károly Faculty of Business and Management of Óbuda University. At the same time, from 2021 to 2022, she got a full-time position as an Assistant Professor at the same University at Banki Donat Faculty of Mechanical and Safety Engineering. Her teaching expertise consists of courses related to C++ Programming, Data Analysis, Databases, Computer Science Concepts, Cybersecurity, Innovation and Development Policy, and Decision Theory and Methodology in IT.

Since 2019, she is also working as a Researcher at the Doctoral School, from which she graduated on various research projects related to Data containers, Robotics, Digitalization, and Cybersecurity. From 2021 until 2022, Esmeralda served as the Ambassador of Albanian Researchers in Hungary. During these years, Esmeralda Kadëna wrote and published several articles and chapters in Conference Proceedings, scientific journals, and books. The evidence can be found in:

MTMT (Hungarian Scientific Works Library): https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10060990
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=sXoo8y8AAAAJ&hl=en
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Esmeralda-Kadena

Contact: emeralda.kadena@kulogos.edu.al


Dr. Erarda Vuka

Biografia:

Erarda Vuka është përgjegjëse në Kolegjin Universitar “Logos”, në Tiranë, në Departamentin e Informatikës së Aplikuar ku punon si pedagoge dhe drejton kërkimin shkencor.

Njëkohësisht themeluese që nga viti 2015 i kompanisë ACCA19, ku merret me analizën e të dhënave dhe modelet e biznesit.

Gjatë viteve 2010-2015 ka punuar si Përgjegjëse e Sektorit TIK në Drejtorinë Arsimore Rajonale.

Ka një përvojë pune disa vjeçare si pedagoge. Nga viti 2015 e në vazhdim punon si pedagoge me kohë të pjesshme në Departamentin e Informatikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës.

Pas diplomimit në Informatikë, studimet pasuniversitare dhe doktorale lidhen me analizën e të dhënave dhe optimizimin e data warehuse drejt proceseve në kohë reale.

Fushat e ekspertizës mësimore dhe kërkimore përfshijnë, gjuhën C, C ++, sistemet DBMS për menaxhimin e të dhënave, BI solution, modelimin e proceseve në sistemet bankare, sistemet e raportimit.

Autore e disa artikujve shkencorë të botuar në revista ndërkombëtare.

Gradat dhe titujt akademikë :
Bachelor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Shkodrës (2006-2009)
Master i Shkencave në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2013-2015)
Doktor i Shkencave në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2016-2021)

Email: erarda.vuka@kulogos.edu.al


MSc. Olta Petritaj (Llalla)

Biografia:

Nga muaji Tetor i vitit 2014 e në vazhdim, e punësuar si pedagoge me kohë të plotë pranë Departamentit të Informatikës së Zbatuar dhe Statistikës, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara, Kolegji Universitar “Logos”. Nga Tetor i vitit 2013 e në vazhdim, e punësuar si pedagoge e me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Informatikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

Gjatë vitit akademik 2019-2020 ka punuar si pedagoge me kohë të pjesshme në Departamentin e Matematikës dhe Informatikës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Nga viti 2019 dhe në vazhdim, ndjek studimet e doktoraturës pranë Universitetit të Evropës Juglindore në Maqedoninë e Veriut. Në vitin 2013, ka marrë titullin Master i Shkencave në degën Informatikë, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Fushat e kërkimit janë: Analiza e të dhënave të mëdha dhe sistemet e menaxhimit, Bazat e të dhënave, Analiza e të dhënave, Web-i Semantik, etj. Ajo ka marrë pjesë në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ka qenë aktive në buletine dhe revista shkencore. Gjatë viteve të fundit ka bërë disa botime brenda dhe jashtë vendit.

Gradat dhe titujt akademikë :
Kandidat për Doktor i Shkencave në Shkenca Kompjuterike, Universiteti i Evropës Juglindore (në vazhdim)
Master i Shkencave në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2013)
Bachelor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2011)

Email: olta.petritaj@kulogos.edu.al


MSc. Eleni Papapano

Short Bio:

Eleni Papapano has completed Bachelor (BSC) studies in Applied Informatics, Faculty of Applied Sciences, Logos University College (2018), Master of Science (MSC) in Software Engineering, Canadian Technology Institute (2021). Eleni is an Alumni returning to engage as an internal lecturer for 2 subjects: Java & Architecture X86 at the Faculty of Applied Sciences of Logos University College. Her contribution to the University College Logos does not end here as during her studies she contributed as a volunteer to counseling students in the Erasmus+ program. Since the completion of her studies she has worked as a specialist IT in the Albanian Geological Service and then as a software developer first with INNOVAWAY SH.P.K. , then as a software developer with Service Factory SH.P.K. (partners of CORVALLIS Group) and currently as a software engineer with DigitSapiens SH.P.K.

Eleni Papapano has participated in many national and international training & conferences since 2015, mainly oriented towards technology, digital development, business and women's role in technology.

In terms of her interests, they are widely related to technology as well as development software and platforms used for management & operation in different industries. Eleni is currently the developer of a platform that manages the control of electric vehicles in several European countries and also deals with the maintenance of the current platform and data analysis.

Academic degrees and titles:
Master of Science (MSC) in Software Engineering, Canadian Technology Institute (2021)
Bachelor (BSC) in Applied Informatics, Faculty of Applied Sciences, University College Logos (2018)

Email: eleni.papapano@kulogos.edu.al