Loading....

Personeli Akademik

Personeli Akademik
Departamenti i Gjuhëve dhe Letërsisë

PhD. Vasilki Apostolouda

Biografia:

Vasiliki Apostolouda mban një diplomë Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Greke (Dega e Gjuhësisë) dhe një diplomë Master i Shkencave në Gjuhësi të Aplikuar nga Fakulteti i Filologjisë, Universiteti Aristotel i Selanikut (Aristotle University of Selanik ). Ajo ka përfunduar studimet Doktorale në Departamentin e Gjuhësisë Teorike dhe të Aplikuar nga Fakulteti i Filologjisë, Universiteti Aristotel i Selanikut (Aristotle University of Selanik ). Interesat e saj kryesore kërkimore shtrihen në fushat e morfo-fonologjisë dhe të përvetësimit të gjuhës së parë/së dytë.

Një pjesë e veprimtarisë së saj kërkimore është paraqitur në konferenca dhe seminare ndërkombëtare (OCP, MFM etj.), ndërsa në të kaluarën ajo ka marrë pjesë si hulumtuese shkencore në projektin “Arsimimi i studentëve të huaj dhe të riatdhesuar (Education of Foreign and Repatriated Students)” në Fakultetin e Filologjisë, Universiteti Aristotel i Selanikut. Ka

Ka përvojë të gjerë mësimdhënieje në arsimin e lartë dhe ka punuar si Lektore në fushën e Gjuhësisë në Departamentin e Gjuhës dhe Terapisë së Folur të Kolegjit Mesdhetar/ Department of Speech Language and Therapy of Mediterranean College (në bashkëpunim me Universitetin Metropolitan të Mançesterit/ Manchester Metropolitan University). Paralelisht, ajo është duke kryer hulumtime Postdoktorale, financuar nga Fondacioni Shtetëror i Bursave, në Universitetin Aristotel të Selanikut. Aktualisht, ajo është Lektore në Departamentin e Gjuhëve të Huaja dhe Letërsisë pranë Kolegjit Universitar LOGOS.

Email: vasiliki.apostolouda@kulogos.edu.al
Shkarko CV


Prof. Dr. Anna Anastasiadi-Symeonides

Biografia:

Anna Anastassiadis-Symeonidis është Profesororeshë Emeritus e Gjuhësisë në Departamentin e Filologjisë, Seksioni i Gjuhësisë pranë Universitetit Aristoteli të Selanikut (Department of Philology, Linguistics Section at Aristotle University of Selanik ). Në 1974 ajo përfundoi studimet M.A nga Paris III University, ndërsa që nga 1985 ajo mban Doktoratë Ph.D. në Universitetin e Athinës. Ka vijuar në studime Pasuniversitare në Universitete të ndryshme Franceze në Gjuhësinë Teorike dhe të Zbatuar (A. Martinet, G. Moignet, D. Van de Velde - R. Galisson, Ν. Catach, M. Callamand), të tilla si Leksikologji (B. Quemada, R.-L. Wagner,), Leksikografi (B. Quemada, BT Atkins, M. Glatigny, P. Corbin), Gjuhësi Kompjuterike (Computational linguistics) (M. Gross, N. Calzolari, L. Kartunnen) dhe Morfologjia (D. Corbin , K. Koskenniemi).

Nga viti 1991 deri në vitin 2012 ajo ka qenë koordinatore e projekteve ERASMUS me 7 universitete të tjera evropiane; nga 1998 deri në 2005 ajo ka qenë anëtare e Senatit të Universitetit Aristoteli të Selanikut; nga 2009 deri në 2011 një anëtare e bordit të Agjencisë Greke të Sigurimit të Cilësisë së Arsimit të Lartë (Hellenic Quality Assurance Agency of Higher Education). Fushat e saj të studimit lidhen me studimin e leksikut dhe fjalorit grek, hartimin e fjalorëve të shtypur dhe elektronikë, neologjizmat, huazimet, fjalëformimet, njësitë shumëfjalëshe, terminologjitë, drejtshkrimin etj.

Ajo ka udhëhequr formën dhe strukturën e Fjalorit të Greqishtes së Re (1998, Instituti i Studimeve Moderne Greke të Universitetit Aristotel të Selanikut - Fondacioni Manolis Triantafyllidis) ku ishte kryeredaktore gjatë viteve 1976 - 1980. Ka botuar 4 libra dhe mbi 170 artikuj në revista greke dhe ndërkombëtare, vëllime kolektive dhe punime konferencash.

Email: anna.anastasiadi-symeonides@kulogos.edu.al


Assoc. Prof. Marsela Harizaj

Bio:

Marsela Harizaj, Professor of English language at the University College "LOGOS", Faculty of Humanities and Linguistic Communication, Department of Languages and Literature. From October 1999 - march 2019, I was full time academic staff at the Department of Foreign Languages ( English Branch ), at the University “Ismail Qemali” of Vlora, Albania. She is specialized in English Language Teaching and Pre service Teacher Education. In 1995- 1999, Has completed the studies and graduated as “Teacher and Translator of English Language” at the University of Vlora, /English branch. 2006-2008, followed the postgraduate studies she holds the “Executive Master” at the University of Tirana, Faculty of Foreign Languages, Albania. 2009-2013. She holds the Doctorate “Ph.D Degree” at the University of Tirana, Faculty of Foreign Languages, Albania. (Master of Science / PhD. Dissertation) in Linguistics, in the field of Didactics of English Language. She holds the academic title: “Associate Professor”, at the University of Tirana, Faculty of Foreign Languages, Albania, February 2016. Study and research areas include methodology and didactics of English language. She has attended too many national and international conferences, activities, workshops on education and is the author of many publications on Foreign Language Teaching, here and abroad.

Email: marsela.harizaj@kulogos.edu.al


PhD. Nikolaos Mathioudakis

Biografia:

Nikos Mathioudakis është stilo-linguist dhe merret kryesisht me çështje të stilit dhe gjuhës në letërsi. Ai merr pjesë në konferenca të shumta shkencore me interes letrar dhe gjuhësor dhe, më të gjerë, filologjik, duke dëshiruar të promovojë shkencën e gjuhës dhe letërsisë.

Hulumtimi i tij i mëparshëm si dhe ai i ardhshëm përqendrohen në qasjet gjuhësore dhe stilistike ndaj veprave letrare të shkrimtarëve të rëndësishëm grekë modernë, kryesisht në fjalorin e tyre idiosinkratik dhe stilin e tyre të veçantë të shkrimit. Në një nivel kërkimor, ai eksperimenton me metoda gjuhësore nëpërmjet teknologjive të reja për qasjen e veprave letrare, kryesisht merret me stilometrikën dhe stilistikën e korpusit.

Ai është lektor në Programin Pasuniversitar në Universitetin e Hapur Helenik dhe në Departamentin e Gjuhës dhe Civilizimit Grek në Kolegjin Universitar “LOGOS” në Tiranë, i cili është nën kujdesin e Kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasit. Ai ka bashkëpunuar gjithashtu me Departamentin e Filologjisë Greke dhe Departamentin e Arsimit Fillor të Universitetit “Democritus” të Thrakës.

Për më tepër, ai jep seminare që rrotullohen rreth gjuhës dhe letërsisë, në mënyrë që t’i sjellë veçanërisht studentët e shkollës dhe të universitetit në kontakt me shkencën e filologjisë, për t’i nxitur të lexojnë dhe studiojnë me një “vision të ri” shkrimtarët klasikë dhe modernë grekë dhe të huaj. Ai ka bashkëpunuar me Departamente dhe Fakultete greke dhe të huaja arsimore, me Shkollën e Dramës së Teatrit të Artit Grek “Karolos Koun”, me Fondacionin “Laskaridis”, me Fondacionin Kulturor të “Piraeus Bank Group” dhe të tjera.

Në fund, ai është përfshirë në transkriptimin, redaktimin, dokumentimin dhe botimin e materialit arkivor, siç janë dorëshkrimet e pabotuara, letrat, shënimet, etj. dhe ka ndërmarrë redaktimin shkencor dhe stilistik të teksteve në bashkëpunim me shtëpi të ndryshme botuese (si p.sh. Botimet “Kazantzakis”, Botimet “Kastaniotis”, Shtëpia Botuese “Kapa”).

Ai gjithashtu ka punuar edhe si bashkëpunëtor shkencor me organizata dhe kompani të ndryshme (të tilla si “COSMOTE TV”, Televizioni Publik “ERT”, Muzeu “Benaki”, Salla e Koncerteve në Athinë, Fondacioni “Hellenic World”, galeritë e artit publik dhe privat etj.) për dokumentarë, shfaqje televizive, ekspozita tematike, shfaqje teatrale, ekspozita pikture.

Email: nikolaos.mathioudakis@kulogos.edu.al


MSc. Aida Zoto

Biografia:

M.Sc. Aida ZOTO aktualisht është Ass/Lektore e gjuhës greke pranë Departamentit të Gjuhës dhe Civilizimit Grek, Fakulteti i Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor, Kolegji Universitar "Logos" dhe bashkëpunëtore e jashtme në Departamentin e Gjuhës Greke, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës.

Ajo mban një diplomë B.Sc. në Gjuhë dhe Letërsi Greke, Specialiste e Gjuhës Greke nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës (2008) dhe M.Sc. në Gjuhësi nga Instituti i Gjuhësisë, Qendra e Studimeve Albanologjike (2016). Ka kryer disa trajnime dhe, rrjedhimisht, ka disa certifikime mbi metodat moderne dhe mësimnxënien efektive.

Gjatë eksperiencës së saj 12 vjeçare në fushën e mësimdhënies dhe përkthimit ajo ka bashkëpunuar me kolegjin Greko-Shqiptar "Arsakeio e Tiranës", Fondacionin Grek të Kulturës, Vatra Tiranë, Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, Sektorin e Diasporës dhe Minoriteteve, Institutin e Zhvillimit Arsimor dhe është përkthyese zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë në Shqipëri. Përveç mësimdhënies, njëkohësisht ka punuar edhe si Përkthyese, Interpretuese dhe Redaktore në gjuhën shqipe dhe greke.

Fushat e mësimdhënies së saj përfshijnë morfologjinë dhe sintaksën e gjuhës greke, leksikologjinë, didaktikën, përkthimin, si dhe është autore i një numri punimesh shkencore të paraqitura në konferenca e revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Email: aida.zoto@kulogos.edu.al


Msc. Elona Zirek (Qyra)

Biografia:

Msc. Elona Zirek (Qyra) është që prej Tetor 2021 Ass/Lektore e gjuhës angleze pranë Departamentit të Gjuhës dhe Civilizimit Grek, Fakulteti i Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor, Kolegji Universitar "Logos" dhe bashkëpunëtore e jashtme në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe Arkitekturës, në Universitetin e New York, Tiranë.

Përfundoi studimet universitare në fushën e Mësimdhënies së Gjuhës dhe Letërsisë Angleze në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës në periudhën 2000-2004 dhe kreu studimet master në fushën e Studimeve Kulturore Britanike dhe Amerikane në Universitetin Otto-Friedrich, Bamberg në Gjermani në periudhën 2009-2011. Që nga viti 2005 dhe në vazhdim ka dhënë mësim në universitete të ndryshme si Universiteti i Tiranës, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës dhe Universiteti i New York, Tiranë si dhe në institucione të tjera të arsimit parauniversitar brenda dhe jashtë vendit. Fokusi i mësimdhënies së saj ka qenë kryesisht mësimdhënia e gjuhës angleze për të huajt, gjuha angleze për qëllime të veçanta (mjekësi, agrobiznes dhe shkenca kompjuterike), shkrim akademik dhe ligjërim publik.

Gjithashtu, ka punuar si përkthyese dhe interprete për organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe ka përgatitur nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët universitarë për të kryer teste standarte ndërkombëtare si APTIS, IELTS, TOEFL dhe SAT, si dhe është me përvojë në këshillim akademik.

Email: elona.qyra@kulogos.edu.al


MSc. Lina Mpasoukou

Biografia:

Lina (Angeliki) Basoukou earned a Bachelor’s degree in Archeology and History of Art at the National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Philosophy. She also holds a drama degree from “Athens Drama School-G. Theodossiadis” and a diploma in classical singing (Panarmonion conservatory, Athens).

In 2012 she completed a Masters at the Department of Primary Education at the National and Kapodistrian University of Athens (Section of Humanitarian Studies, on the field “Theatre and and Education”. Title of dissertation: “Directing ancient drama in modern greek stage: Euripides’ Alcestis”, under the supervision and guidance of professor Th. Grammatas-grade A).

She is currently engaged at the public section of Education in Greece as a high school literature teacher. From 2014 to 2019 was on secondment at Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Department of Modern Greek Studies (ELTE BTK Görög Tanszék, Újgörög Munkacsoport) at Budapest (Hungary). Νowadays she is on secondment at the Department of greek language and civilisation at the University College “Logos” (Tirana, Albania).

She is particularly interested in theatre pedagogy, theatre history, reception af ancient greek drama, dramatic text analysis. She has published her work in journals and collective volumes and has participated in international scientific conferences.

As an actress (member of the Chorus in Aeschylus’ "Cheophorae" και "Εumenides"), she participated in "Oresteia" (National Theatre of Greece, Epidaurus, directed by Yannis Kokkos, 2001). As an assistant director, she collaborated with Simos Papadopoulos, lecturer at the School of Primary Education at the University of Thrace, at Bertolt Brecht’s “He who says yes/He who says no” (Alkmini Theatre, 2012-2013). She has actively attended drama, dance and musical theatre workshops.

Ms Basoukou has published two poetic collections under the pseudonym «Αngeliki Zervantonaki»: Askiseis [Etudes] (ed. Dodoni, 2003), Ep' omou [On shoulder] (ed. Hridanos, 2019). Her poetry has also been published in print and electronic journals.

She studied piano at the Music Department of the National Technical School and at Experimental Conservatory (Athens). As a singer, she collaborated with the student choir of the National Technical School; as a soloist, she has taken part in concerts of classical and modern music, in music theatre events in Theocharakis Foundation, Kakoyannis; Foundation and the Athens Megaron. From 2015 she has been studying opera technique and repertory under the guidance of Eva Golemi at Tirana (Albania).

She speaks English, French, Spanish, German, Italian and is currently studying Albanian and Hungarian.

Email: lina.basoukou@kulogos.edu.al