Loading....

Departamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë

Departamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë

Përshkrimi i Misionit

Programet e Studimit
Bachelor in Teaching For Pre-School Education

Drejtuesi i Departamentit

Personeli Akademik