Loading....

DREJTUES I DEPARTAMENTIT TË AGROBIZNSIT

Dr. Olda Çiço

Biografia:

Olda Çiço, lindur më 19 maj 1977, është diplomuar për Menaxhim Biznesi në Fakultetin e Ekonomisë së Universitetit “F.S.Noli” Korçë në vitin 1999 dhe ka kryer studimet Master të nivelit të dytë për Administrim Biznesi në Institucionin e Arsimit të Lartë ISSAT në bashkëpunim me Universitetin UBIS Zvicër, në vitin 2011.

Prej vitit 2018, zotëron gradën Doktor në Marketing, të fituar në Fakultetin e Biznesit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Olda Çiço ka filluar karrierën në mësimdhënie në universitetin ku ka kryer studimet, menjëherë pas përfundimit të tyre. Në vazhdimësi, ka ndjekur këtë karrierë në disa institucione të arsimit të lartë private e publike.

Është përfshirë dhe ka mbajtur përgjegjësi për çështjet e administrimit të arsimit të lartë dhe proceset e akreditimit të programeve dhe institucionale, në të gjitha institucionet ku ka punuar. Olda Çiço ka kryer botime dhe ka marrë pjesë në konferenca kombëtare e ndërkombëtare në disa vende të rajonit e më gjerë, si autore e parë dhe bashkëautore.

Është përfshirë në seminare trajnuese të nivelit akademik në çështjet e mësimdhënies dhe zbatimeve praktike të parimeve të biznesit Olda Çiço ka përvojë pune në institucione të tjera shtetërore e private, në pozicione drejtuese dhe duke u vlerësuar nga instancat përgjegjëse.

Prej vitit 2005, Olda Çiço është anëtare e People to People International dhe prej vitit 2009 është anëtare themeluese e Rotary Club Tirana West.

Kontakt: olda.cico@kulogos.edu.al