Loading....

Departamenti Financë-Kontabilitet

Department of Finance and Accounting

Përshkrimi i Misionit

Programet e Studimit
Bachelor në Financë–Kontabilitet
Specialist Master in Finance-Accounting

Drejtuesi i Departamentit

Personeli Akademik