Loading....

Personeli Akademik

Personeli Akademik
Departamenti i Shkencave të Shëndetit dhe Mirëqënies Sociale

Prof. Dr. Mersin Mersinllari

Biografia:

Nga shtatori 1962 deri në korrik 1966 ka kryer shkollën e mesme pedagogjike Korçë. Më pas deri në vitin 1975 ka punuar si mësues në krahina të ndryshme të vendit. Në shtator 1975 deri në korrik 1980 ka kryer studimet e larta në degën Biologji-Kimi të Universitetit të Tiranës. Nga gushti 1980 e në vazhdim është emëruar pedagog në Katedrën e Botanikës të Universitetit të Tiranës. Më 1988 ka mbrojtur gradën “Kandidat i Shkencave” e barasvlershme me “Doktor i Shkencave”. Më 1996 ka marr titullin “Asistent Profesor” dhe më 2001 titullin “Profesor”

Gjatë veprimtarisë mësimore-shkencore në Universitet ka kryer dhe një sërë detyrimesh të tjera ndihmëse si dhënie provimesh pasuniversitare brenda viteve 1982 -1990. Gjatë vitit 1994 ka kryer një specializim për problemet didaktike nga programi TEMPUS, pranë Universitetit të Anconas, Itali, ne 1999-2000 një kualifikim didaktiko-shkencor me universitetet e Pulias , Itali (Bari, Lecce), në 2003-2006, një tjetër bashkëpunim me Universitetin e Jenes, Gjermani.

Projekte: Ka qenë pjesëmarrës në projekte të ndryshme si:
1992 - 1993 – Përcaktimi I strategjisë së mjedisit në Shqipëri. Komiteti i Ruajtjes së Mjedisit dhe Banka Botërore;
1993 - 1994 – Të njohim e të ruajmë bimët e rralla në Shqipëri. REC, Budapest;
1997 - 1998 – Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin në Shqipëri;
1997 - 1999 – Forcimi institucional i aftësisë ruajtëse të biodiversitetit në rajonin e Ohrit, Prespës së Madhe dhe të Vogël;
1999 - Vlerësimi i potencialit të bimëve mjekësore në Parkun Kombëtar të Prespës;
1999 - 2000 – Ruajtja e florës mesdhetare në zonën e Pulias, me aneks krijimin e Kopshtit Botanik të Lecces, në kuadrin e Interreg 2;
2003 - 2006 – Formimi/përmirësimi i degëve/kurseve në shkencat biologjike në Universitetin e Tiranës, Projekt i përbashkët Tempus etj.

Publikime: Veprimtaritë e ndryshme mësimore - shkencore janë shoqëruar dhe me publikime të ndryshme, të cilat përbejnë një listë të veçantë dhe të shumtë.

Kontakt: mersin.mersinllari@kulogos.edu.al


Prof. Asoc. Spartak Bozo

Biografia:

Lindur në Tiranë 03.03.1954 Studimet e Larta në degën Kimi industriale, Fakulteti i Shkencave të Natyrës.

Ka kryer specializime jashtë vendit në Itali, Francë në fushën e Biokimisë. Ka marrë gradën Kandidat i Shkencave (Dr) (PhD) në Institutin e Studimeve të Biosintezës, pranë Qendrës Kombëtare të Kërkimeve në vitin 1989, dhe titullin "Mjeshtër Kërkimesh' (Prof i As) në vitin 1994.

Ka punuar në Akademinë e Shkencave në Institutin e Kërkimeve Biologjike nga viti 1986-1997 si punonjës shkencor dhe që nga viti 1989 përgjegjës i Departamentit të Biokimisë e Biofizikës të këtij Instituti. Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë në Drejtorinë e Patentave dhe Markave, pranë Këshillit të Ministrave në periudhën 1997-2005. Në periudhën 2006-2016 pedagog dhe zv. Dekan ne Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor. Në periudhën 2016-2020 Përgjegjës Departamenti në Universitetin e Sporteve, i angazhuar me mësimdhënie dhe kërkim në fushën e Biologjisë, Biokimisë Biokimisë e Gjenetikës Humane.

Botime të shumta shkencore në periodikë kombëtarë dhe ndërkombëtarë në fushën e Biokimisë, Gjenetikës dhe përshtatjes së organizmit në kushtet e pamjaftueshmërisë dhe mungesës së oksigjenit.

Pjesëmarrje e referime kryesore në një sërë aktivitetesh shkencore kombëtare e ndërkombëtare.
Anëtar në vite në disa Rrjete e Shoqata shkencore e profesionale kombëtare e ndërkombëtare.

Që prej Tetor 2020, Dekan i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara në Kolegjin Universitar “Logos”.

Kontakt: spartak.bozo@kulogos.edu.al


Prof.Asoc.Dr. TEFTA ROTA

Biografia:

Prof. Asoc. Dr. Tefta Rota ka përfunduar studimet në degën Mjekësi të Përgjithshme në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë në vitin 1972. Në vitin 1984 ka përfunduar specializimin si kirurge uropediatre pranë spitalit Saint Joseph, Paris. Në vitin 1994 mori gradën shkencore “Doktor” nga Komisioni i Kualifikimit Shkencor dhe që nga viti 2001 mban titullin “Profesor i Asociuar”.

Prof. Asoc. Dr. Tefta Rota ka një eksperiencë të gjatë në mësimdhënie. Që nga viti 1982, ka punuar për 30 vite si lektore në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë. Në periudhën 2012-2019 ka punuar si pedagoge e jashtme në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, Albanian University dhe nga viti 2016 e aktualisht, është pedagoge e brendshme në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara, Kolegji Universitar LOGOS.

Gjatë karrierës së saj 40 vjeçare si kirurge uropediatre pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Prof. Asoc. Tefta Rota ka mbajtur disa poste drejtuese si zv/drejtore e QSUT gjatë viteve 1977-1990. Në periudhën 2013 – 2014 ka qenë Përgjegjëse e Departamentit të Infermierisë dhe Fizioterapisë në Albanian University dhe gjatë periudhës 2018 - 2020 ka mbajtur postin e Dekanes së Fakultetit të Shkencave të Aplikuara në Kolegjin Universitar LOGOS.

Në bibliografinë e punimeve të saj numërohen mjaft artikuj shkencorë si autore e bashkautore, të cilët janë botuar brenda dhe jashtë vendit. Prof. Asoc. Dr. Tefta Rota ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore kombëtare e ndërkombëtare dhe në shumë materiale të tjera kërkimore e projekte. Ajo është anëtare në borde të ndryshme shkencore.
Prof. Asoc. Dr. Tefta Rota është njohëse e mirë e gjuhës angleze, zotëron gjuhën franceze.

Email: tefta.rota@kulogos.edu.al


Dr. Stelijan Buzo

Steljan Buzo is a full-time lecturer at the Department of Health Sciences and Social Welfare, at the Faculty of Applied Sciences, at "Logos" University College since 2015.

In 1972, he completed his studies in Physics at the University of Tirana, Faculty of Natural Sciences and worked as a biophysicist, at the Central Biochemical Laboratory, Hospital No.1, University Hospital Center “Mother Theresa”, Tirana.

1972-1973: 1-year specialization in the field of biochemistry, in the Central Biochemical Laboratory, Hospital No. 1., University Hospital Center “Mother Theresa”, Tirana

Specialization in the field of scientific research in the Department of Medicinal Chemistry,-Gothenburg University, Sweden.

1996: Scientific Degree "Doctor of Science" in the field of Medical Analytical Biochemistry

1974-2005: Par time lecturer, in the subject of biochemistry at the Faculty of Medicine, University of Tirana.

2010-2016: Part time lecturer, in the Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, in the Second Cycle of Studies, Master of Science.

Author and co-author of 5 books in Applied Medical Biochemistry.

Author and co-author of over 100 scientific articles in the field of applied medical biochemistry in medical journals from 1974 to 2018.

Author and co-author of over 50 scientific articles published in international journals of applied medical biochemistry.

Participant in dozens of international congresses and symposiums in the field of applied medical biochemistry, during the period from 1985 to 2017.

Email: stiljan.buzo@kulogos.edu.al


MSc. Dorina Minxuri

Dorina Minxuri is a full-time lecturer at the Department of Health Sciences and Social Welfare, at the Faculty of Applied Sciences, at "Logos" University College since 2015.

In 2010, she completed her studies in “General Medicine” Master of Science degree at the University of Medicine in Tirana.

2019-2022: Doctoral studies at the Catholic University "Our Lady of Good Counsel" with the research project on the pathologies of the thyroid gland.

Since 2017, she has been working as an endocrinologist in a private outpatient service in the follow-up and treatment of individuals with endocrine pathologies.

2011-2015: 4-year postgraduate specialization in "Endocrinology and Diabetology", third cycle of studies.

2013-2015: Part time lecturer in Physiology, Faculty of Medicine, Tirana.

2011- 2015: Part time lecturer at "Albanian University"

Author and co-author of many scientific articles in the field of medicine.

Participant in many national and international congresses and workshops in medicine and endocrinology.

Member of the Endocrine Society ENDO Society

Member of the International Society of Endocrinology ISE

Member of Healthcare & Biological Sciences Research Association HBSRA

Email: dorina.minxuri@kulogos.edu.al