Loading....

DEKAN I FAKULTETIT TË SHKENCAVE TË APLIKUARA

Prof. Asoc. Spartak Bozo

Biografia:

Lindur në Tiranë 03.03.1954 Studimet e Larta në degën Kimi industriale, Fakulteti i Shkencave të Natyrës.

Ka kryer specializime jashtë vendit në Itali, Francë në fushën e Biokimisë. Ka marrë gradën Kandidat i Shkencave (Dr) (PhD) në Institutin e Studimeve të Biosintezës, pranë Qendrës Kombëtare të Kërkimeve në vitin 1989, dhe titullin "Mjeshtër Kërkimesh' (Prof i As) në vitin 1994.

Ka punuar në Akademinë e Shkencave në Institutin e Kërkimeve Biologjike nga viti 1986-1997 si punonjës shkencor dhe që nga viti 1989 përgjegjës i Departamentit të Biokimisë e Biofizikës të këtij Instituti. Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë në Drejtorinë e Patentave dhe Markave, pranë Këshillit të Ministrave në periudhën 1997-2005. Në periudhën 2006-2016 pedagog dhe zv. Dekan ne Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor. Në periudhën 2016-2020 Përgjegjës Departamenti në Universitetin e Sporteve, i angazhuar me mësimdhënie dhe kërkim në fushën e Biologjisë, Biokimisë Biokimisë e Gjenetikës Humane.

Botime të shumta shkencore në periodikë kombëtarë dhe ndërkombëtarë në fushën e Biokimisë, Gjenetikës dhe përshtatjes së organizmit në kushtet e pamjaftueshmërisë dhe mungesës së oksigjenit.

Pjesëmarrje e referime kryesore në një sërë aktivitetesh shkencore kombëtare e ndërkombëtare.
Anëtar në vite në disa Rrjete e Shoqata shkencore e profesionale kombëtare e ndërkombëtare.

Që prej Tetor 2020, Dekan i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara në Kolegjin Universitar “Logos”.

Kontakt: spartak.bozo@kulogos.edu.al