Loading....

Master of Sciences Degree Programmes

Master of Sciences


  • Master of Science in Religious Tourism
    Master of Science in Religious Tourism

    Ky është një program ekskluziv i sapokrijuar që ofrohet për herë të parë në një institucion të Lartë në Shqipëri. Ky program bazohet mbi përvojën e deritanishme në sektorin e turizmit dhe zhvillimin e madh që është përjetuar në Shqipëri, por edhe mbi faktin se ekziston një trashëgimi e pasur kulturore në Shqipëri, pasi ka shumë monumente historike nga Greqia e lashtë klasike, Perandoria Romake, Periudha Bizantine, prania e venedikasve dhe sundimi osman. Dihet që janë formuar disa rregulla themelore nga viti 2015 në Shqipëri në lidhje me profesionin e udhërrëfyesve dhe zhvillimin e sektorit turistik si një pjesë e veçantë e ekonomisë shqiptare.

    Click for more: